Puzzels op Digilab

Homomorfe encryptie

Homomorfe encryptie is een vorm van encryptie die het mogelijk maakt berekeningen te maken op versleutelde tekst. Het resultaat van deze berekening is ook versleuteld, maar komt na ontsleuteling overeen met het resultaat als dezelfde berekening was uitgevoerd op de oorspronkelijke klare tekst. Nu wordt bij elke use case waarbij dit nuttig is, het wiel vaak opnieuw uitgevonden. Dit kan worden voorkomen door een standaardisatie van toepassing homomorfe encryptie te realiseren.

CAP theorem afwegingen per patroon

Volgens CAP theorem kan je 2 van de 3 wenselijke aspecten bereiken (consistentie, beschikbaarheid, tolerantie). Door afwegingen in kaart te brengen kunnen die als afspraken gaan gelden in het Federatief Datastelsel hoe hiermee om te gaan. Consistency gaat erover dat overal in het systeem dezelfde state aanwezig is.Availability gaat over het kunnen uitvoeren van updates. Partition tolerance gaat tenslotte over de vraag of een gedistribueerd systeem, als het door wegvallende communicatie tussen n delen opgebroken wordt, ook in n losse delen blijft functioneren.

ACID/BASE afwegingen per patroon

Een andere context kan vragen om andere afweging, soms is maximale consistentie belangrijker, soms availability (performance). Het is van belang de afwegingen hiertoe in kaart te brengen, zodat dit als afspraken kunnen gelden hoe organisaties hier (meer) uniform mee om kunnen gaan; wanneer zet je voor databases ACID in (focus op consistentie) versus BASE (focus op high availability).

Orchestratie

Orchestratie gaat over het samenstellen van een antwoord uit meerdere requests / bronnen. De technische uitdaging is hier hoe orchestratie (aspect van integratie) te doen in een FDS en deze te standaardiseren.

Notificaties

Bedoeling is om tot een standaard te komen om notificaties te sturen na een (reeks van) event(s). Binnen die standaard moeten dan aspecten als abonneren, privacy by design aspecten, etc. worden opgenomen.

Versiebeheer

Het is van belang dat verschillende versies van de API-endpoints op een standaard manier worden beheerd. Dit in verband met mogelijke breaking changes. Dit kan bijvoorbeeld door toepassen van semantic versioning en strikte regels rondom versionering, zoals het aantal versies dat tegelijkertijd onderhouden blijft en termijnen bij dat onderhoud.

Zoeken

Hier gaat het om de standaardisatie, want het kan al op talloze manieren; hoe doe je het, hoe zit het met parameters in URI’s vs AVG? Er is een standaard te kiezen uit de diversiteit in de praktijk, een best practice waarmee in elke API op zelfde manier gezocht kan worden, etc.