Projecten op Digilab

Digilab werkt aan verschillende projecten. Dat kunnen projecten zijn die een overheidsorganisatie in samenwerking met ons uitvoert, maar we hebben ook een goed gevulde backlog met eigen beproevingen.

Proefweek Europaloket

In navolging van het succesvolle fieldlab Innovatieve Gegevensuitwisseling eerder dit jaar organiseren Digilab en de DG Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe meerdaagse digitale beproeving.

Lopend project Vertrouwen > Toegang Vertrouwen > Veiligheid Governance > Beheer

Lees meer →

Dutch Mobility Innovations en federatief data delen

Geonovum werkt in opdracht van DMI aan een digitale tweeling van de ruimtelijke infrastructuur, die ook data moet kunnen uitwisselen met andere omgevingen die zich niet in het geo-domein bevinden.

Lopend project Interoperabiliteit > Modellen Interoperabiliteit > Dataservices Datawaarde > Publicatie

Lees meer →

Federatieve Service Connectiviteit (FSC)

Deze standaard beschrijft een API-gateway die gebruik maakt van gefedereerde authenticatie, waarbij verbindingen tussen partijen worden beveiligd door middel van een wederzijds digitaal contract.

Lopend project Vertrouwen > Identiteit Vertrouwen > Toegang Vertrouwen > Veiligheid Governance > Operationeel

Lees meer →

Lock - unlock

Lock de data, unlock het potentieel! Binnen dit project onderzoeken we de mogelijkheden van autorisatie binnen Linked Data.

Afgerond project Vertrouwen > Identiteit Vertrouwen > Toegang Vertrouwen > Veiligheid Datawaarde > Publicatie

Lees meer →

Event sourcing

Event sourcing is een concept waarbij niet de gegevens centraal staan, maar de gebeurtenissen die ertoe geleid hebben.

Lopend project Interoperabiliteit > Modellen Interoperabiliteit > Dataservices Datawaarde > Verantwoording Datawaarde > Publicatie

Lees meer →

IMX: modelgedreven orkestratie

Bij het raadplegen van meerdere bronnen heen combineert IMX als 'orkestratielaag' gegevens tot het gewenste informatieproduct in de 'taal' van de gebruiker.

Lopend project Vertrouwen > Toegang Datawaarde > Publicatie

Lees meer →

Synthetische datageneratie

Een oplossing die op basis van het principe van event sourcing in een snel tempo een grote hoeveelheid representatieve testdata kan opleveren.

Lopend project Interoperabiliteit > Modellen Interoperabiliteit > Dataservices Datawaarde > Verantwoording Datawaarde > Publicatie

Lees meer →

Logboek Dataverwerkingen

De overheid wil voor burgers en bedrijven zo transparant mogelijk zijn in de omgang met hun gegevens. Daarom is het belangrijk om voor elke mutatie of raadpleging vast te leggen wie deze actie wanneer uitvoert, en waarom.

Lopend project Interoperabiliteit > Traceerbaarheid Vertrouwen > Toegang Datawaarde > Verantwoording Governance > Beheer

Lees meer →

ACME-protocol

De ACME-omgeving bevat een protocol voor het geautomatiseerd uitgeven en vernieuwen van beveiligingscertificaten. Dit zou het beheer van deze certificaten bij de overheid efficiënter en minder foutgevoelig maken.

Lopend project Vertrouwen > Toegang Vertrouwen > Veiligheid Datawaarde > Publicatie

Lees meer →

Haven

Haven is een standaard voor platform-onafhankelijke cloudhosting, ontstaan vanuit een sterke behoefte om applicaties te ontwikkelen die makkelijk herbruikbaar zijn voor alle Nederlandse gemeenten.

Lopend project Interoperabiliteit > Modellen Interoperabiliteit > Dataservices Governance > Operationeel

Lees meer →

Vorderingenoverzicht Rijk

Dit project heeft als missie om burgers in staat te stellen gemakkelijk een overzicht van hun financiële verplichtingen aan overheidsorganisaties te verkrijgen.

Lopend project Interoperabiliteit > Dataservices Vertrouwen > Identiteit Vertrouwen > Toegang Datawaarde > Publicatie Governance > Beheer

Lees meer →

Proeftuin Regie op Gegevens met Zorgeloos Vastgoed

Bij de aan- en verkoop van een huis heb je in elke fase veel gegevens nodig van verschillende organisaties. Zorgeloos Vastgoed werkt aan een nieuw afsprakenstelsel dat gemak, duidelijkheid en zekerheid biedt aan alle partijen.

Lopend project Vertrouwen > Toegang Vertrouwen > Veiligheid Datawaarde > Verantwoording

Lees meer →