Puzzels op Digilab

Classificatie

Uitdaging hierin is om te komen tot standaardisatie en automatische doorwerking van classificaties vanuit de BIO/NIS2. De dataclassificatie laat zien welke informatiesystemen/applicaties en gegevens een hoger niveau van bescherming nodig hebben, dan andere. Ook blijkt daaruit welke met een lager beschermingsniveau toch voldoende zijn beschermd. De classificatie dient de drie aspecten van informatiebeveiliging: Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek, deze is in 2022 geƫvalueerd.

Vindbaarheid (technisch, discovery), directory

Het gaat hier om de technische tegenhanger van een catalogus. Waar een catalogus informatie geeft over inhoud, geeft een directory verwijzingen over hoe je iets technisch gezien kunt vinden en hoe je kunt koppelen - betreft dus de routering. Een standaardisatie van een service discovery is wenselijk binnen een stelsel. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de FSC Directory (Federated Service Connectivity (FSC) standaard): https://commonground.gitlab.io/standards/fsc