Homomorfe encryptie

Homomorfe encryptie is een vorm van encryptie die het mogelijk maakt berekeningen te maken op versleutelde tekst. Het resultaat van deze berekening is ook versleuteld, maar komt na ontsleuteling overeen met het resultaat als dezelfde berekening was uitgevoerd op de oorspronkelijke klare tekst. Nu wordt bij elke use case waarbij dit nuttig is, het wiel vaak opnieuw uitgevonden. Dit kan worden voorkomen door een standaardisatie van toepassing homomorfe encryptie te realiseren.

Dit is een uiterst beknopte beschrijving van een complex vraagstuk. Heb je aanvullingen? Laat het ons vooral weten!