Over

De overheid heeft als doel om data breed en zo efficiënt mogelijk te delen in een Federatief Datastelsel. Met standaarden en afspraken over gegevensuitwisseling, waarbij data zoveel mogelijk bij de bron blijft. Digilab werkt samen met projecten die hieraan bijdragen, en biedt ze een stevige en vernieuwende ontwikkel- en testomgeving.

We zijn gestart met projecten en initiatieven die afkomstig zijn van de programma’s Federatief Datastelsel, Regie op Gegevens, Common Ground en Data bij de Bron. In principe is elk project dat bijdraagt aan één van de vraagstukken van deze programma’s een goede kandidaat om met ons mee te werken. De timing bepalen we samen.

Meer informatie

Interbestuurlijke Datastrategie en het Federatief Datastelsel

Regie op Gegevens

Common Ground

Data bij de Bron

Wat biedt Digilab?

Digilab is er voor

 • innovatieve projecten
 • die tot doel hebben om slim, verantwoord en met moderne technieken data te delen
 • binnen de overheid.

Digilab biedt

 • een ontwikkel- en testomgeving waarin deze projecten
 • samen als één community
 • kunnen meebouwen aan het Federatief Datastelsel.

Dat doen we

 • met beproevingen
 • die nieuwe standaarden en afspraken of best practices kunnen opleveren,
 • of de toepasbaarheid van bestaande standaarden en afspraken kunnen verbeteren.

Digilab-faciliteiten

 • Een Kubernetes-infrastructuur voor ontwikkeling en testen, Haven-compliant
 • OpenKAT kwetsbaarhedenanalysetool
 • Online samenwerkomgeving
 • Fysieke ruimte om te vergaderen in het midden van het land

Het Digilab-team kan ondersteunen bij:

 • Overzetten van koppelingen naar testomgeving
 • Zoeken naar koppelingen die herbruikbaar/standaardiseerbaar zijn
 • Het verzamelen of creëren van (synthetische) testdata
 • Verbindingen leggen met andere projecten op Digilab
 • Het opzetten van een proef door:
 • Deelnemen aan brainstormsessies
 • Meedenken over technieken en concepten die voor het project interessant kunnen zijn
 • Deelnemen aan en mede-organiseren van hackathons
 • Het vinden van meewerkende overheidspartijen
 • Verbindingen te leggen met andere Digilab-projecten

De Digilab-community biedt:

 • Kans om API-capabilities afstemmen met andere API-bouwers binnen overheid
 • Synergie met andere innovatieve projecten waar Digilab mee samenwerkt
 • Kennisdeling rond de onderwerpen waar de Digilab-projecten aan werken
 • Een podium om oplossingen en geleerde lessen breed binnen de overheid te delen

Op termijn gaat Digilab mogelijk ook werken aan:

 • Technische randvoorwaardelijke zaken die projecten buiten scope willen plaatsen en die Digilab wel kan oppakken (zoals technisch interoperabele wijze voor authenticate en autorisatie)
 • Testdata FDS-registraties
 • Testkoppelingen met FDS-registraties

Wat biedt Digilab niet:

 • Financiering van het project (behalve de door Digilab geboden diensten hierboven in natura)
 • Governance van het project
 • Ontwikkelcapaciteit voor het project, behalve voor de hierboven genoemde ondersteuning
 • Testomgeving voor productie

Werkwijze(r)

In dit overzicht laten we zien wat we jou als deelnemer aan Digilab te bieden hebben én wat we van jou verwachten: Werkwijze(r) Digilab