Puzzels op Digilab

Correcte delegatie van rechten

Delegatie van toegang tot data van een andere organisatie op andere niveaus dan de eigen organisatie. Er zijn diverse zienswijzen op. Door zienswijzes in modellen uit te werken kan daarmee de keuze voor te hanteren zienswijze worden gevoed.

Authenticatie (organisaties, personen)

Standaardiseren van authenticatie, per patroon. Voor een patroon Business to Government (B2G) kunnen andere standaarden nodig zijn dan voor een patroon Government to Government (G2G). Het streven is om te komen tot een interoperabele oplossing voor de diverse standaarden die hier nu voor bestaan.

TLS-certificaten (incl. PKIOverheid) - ACME

Transport Layer Security certificaten (TLS-certificaten), ook wel bekend als SSL of digitale certificaten, zijn de basis van beveiliging op internet. TLS/SSL-certificaten beveiligen internetverbindingen door de gegevens te versleutelen die worden verzonden. De aanvraag en afspraken tot installatie van dergelijke certificaten, waaronder deze voor overheden (PKIOverheid-certificaten) gaat nog grotendeels handmatig. Dit terwijl het verlengen/vernieuwen van deze certificaten, door steeds snellere ontwikkelingen en ook voor goede beveiliging steeds vaker moeten worden aangevraagd en geïnstalleerd.