Puzzels op Digilab

Bulkbevragingen

Bulkbevragingen worden typisch gebruikt in geval van analyse, daarvoor zijn soortgelijke mechanismes nodig, dus standaarden, qua logging / vastleggen grondslag. De focus ligt er dan meer op dat er een kopie van een set wordt gemaakt met heldere scope qua doel, zodat dit juridisch is geborgd. Voor iedere analyse wordt opnieuw een set opgevraagd. Er dient te worden geborgd dat dat elke keer op dezelfde manier wordt gedaan.

Enkelvoudige bevragingen

Het gaat hier om de standaardisatie, want het kan al op talloze manieren, maar een uniforme wijze is wenselijk. Gaat bijvoorbeeld ook over hoe met expands / inclusions, etc. wordt omgegaan; wat is de best practice?

Unieke adresseerbaarheid

Dit gaat om het via API specifiek kunnen pinpointen van een object, bijvoorbeeld met een URI (https://nl.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier) Het vraagstuk is daarbij niet hoe het opgelost kan worden, maar juist hoe we keuzes maken die voor iedereen werken. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die menen dat je geen BSN mag gebruiken in een URI, en anderen die dat wel doen. En er zijn organisaties die een POST-methode gebruiken in plaats van GET omdat men denkt dat gevoelige informatie dan beter beschermd is dan in de URI.