Innovatiewerkplaats voor het Federatief Datastelsel

Digilab is een broedplaats voor technische innovaties, bedoeld voor projecten die voor of met de overheid werken. Samen met deze projecten werkt Digilab aan het versterken van de technische interoperabiliteit en het verantwoord delen van data.

Lees meer →

Wat biedt Digilab?

Innovatieve projecten binnen de overheid

Digilab werkt aan projecten die tot doel hebben om slim, verantwoord en met moderne technieken data te delen.

Ontwikkel- en testomgeving

Digilab werkt aan beproevingen die nieuwe standaarden en afspraken of best practices kunnen opleveren.

Community

Deelname aan Digilab zorgt voor verbinding met andere projecten.

Vergaderruimte

Digilab biedt een fysieke ruimte voor deelnemende projecten om te vergaderen in het midden van het land.

Lees meer →

Projecten op Digilab

De volgende projecten zijn recent gestart op Digilab:

Bekijk alle projecten →

Puzzels

Digilab werkt aan puzzels in de volgende categorieën:

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit gaat over het bieden van de mogelijkheid voor toepassingen om gegevens te creëren, gebruiken, over te dragen en effectief uit te wisselen.

Vertrouwen

Vertrouwen gaat over het garanderen dat applicaties werken volgens de verwachte vereisten. Daarbij gaat het onder andere om security-by-design en privacy-by-design.

Datawaarde

Datawaarde gaat over publicatie van data, ontdekking van dergelijke publicaties op basis van metadata en toegangsverantwoording.

Governance

Alle belanghebbenden bij een project moeten worden betrokken bij de co-creatie van het project.

Bekijk alle puzzels →

In samenwerking met:

Federatief Datastelsel Data bij de bron Regie op gegevens VNG Developer Overheid Kennisplatform API's

Meewerken aan Digilab?

Neem contact op