Orchestratie

Orchestratie gaat over het samenstellen van een antwoord uit meerdere requests / bronnen. De technische uitdaging is hier hoe orchestratie (aspect van integratie) te doen in een FDS en deze te standaardiseren.

Dit is een uiterst beknopte beschrijving van een complex vraagstuk. Heb je aanvullingen? Laat het ons vooral weten!