Correcte delegatie van rechten

Delegatie van toegang tot data van een andere organisatie op andere niveaus dan de eigen organisatie. Er zijn diverse zienswijzen op. Door zienswijzes in modellen uit te werken kan daarmee de keuze voor te hanteren zienswijze worden gevoed.