Datawaarde > Publicatie

Dutch Mobility Innovations en federatief data delen Dutch Mobility Innovations en federatief data delen Geonovum werkt in opdracht van DMI aan een digitale tweeling van de ruimtelijke infrastructuur, die ook data moet kunnen uitwisselen met andere omgevingen die zich niet in het geo-domein bevinden. Lees meer → Lock - unlock Lock - unlock Lock de data, unlock het potentieel! Binnen dit project onderzoeken we de mogelijkheden van autorisatie binnen Linked Data. Lees meer → Event sourcing Event sourcing Event sourcing is een concept waarbij niet de gegevens centraal staan, maar de gebeurtenissen die ertoe geleid hebben. Lees meer → IMX: modelgedreven orkestratie IMX: modelgedreven orkestratie Bij het raadplegen van meerdere bronnen heen combineert IMX als 'orkestratielaag' gegevens tot het gewenste informatieproduct in de 'taal' van de gebruiker. Lees meer → Synthetische datageneratie Synthetische datageneratie Een oplossing die op basis van het principe van event sourcing in een snel tempo een grote hoeveelheid representatieve testdata kan opleveren. Lees meer → ACME-protocol ACME-protocol De ACME-omgeving bevat een protocol voor het geautomatiseerd uitgeven en vernieuwen van beveiligingscertificaten. Dit zou het beheer van deze certificaten bij de overheid efficiënter en minder foutgevoelig maken. Lees meer → Vorderingenoverzicht Rijk Vorderingenoverzicht Rijk Dit project heeft als missie om burgers in staat te stellen gemakkelijk een overzicht van hun financiële verplichtingen aan overheidsorganisaties te verkrijgen. Lees meer →