Interoperabiliteit > Modellen

Event sourcing Event sourcing Event sourcing is een concept waarbij niet de gegevens centraal staan, maar de gebeurtenissen die ertoe geleid hebben. Lees meer → Synthetische datageneratie Synthetische datageneratie Een oplossing die op basis van het principe van event sourcing in een snel tempo een grote hoeveelheid representatieve testdata kan opleveren. Lees meer →