Datawaarde > Verantwoording

Event sourcing Event sourcing Event sourcing is een concept waarbij niet de gegevens centraal staan, maar de gebeurtenissen die ertoe geleid hebben. Lees meer → Synthetische datageneratie Synthetische datageneratie Een oplossing die op basis van het principe van event sourcing in een snel tempo een grote hoeveelheid representatieve testdata kan opleveren. Lees meer → Logboek Dataverwerkingen Logboek Dataverwerkingen De overheid wil voor burgers en bedrijven zo transparant mogelijk zijn in de omgang met hun gegevens. Daarom is het belangrijk om voor elke mutatie of raadpleging vast te leggen wie deze actie wanneer uitvoert, en waarom. Lees meer → Vorderingenoverzicht Rijk Vorderingenoverzicht Rijk Dit project heeft als missie om burgers in staat te stellen gemakkelijk een overzicht van hun financiële verplichtingen aan overheidsorganisaties te verkrijgen. Lees meer → Proeftuin Regie op Gegevens met Zorgeloos Vastgoed Proeftuin Regie op Gegevens met Zorgeloos Vastgoed Bij de aan- en verkoop van een huis heb je in elke fase veel gegevens nodig van verschillende organisaties. Zorgeloos Vastgoed werkt aan een nieuw afsprakenstelsel dat gemak, duidelijkheid en zekerheid biedt aan alle partijen. Lees meer →