Synthetische datageneratie

Synthetische datageneratie

Elk project dat beproevingen wil uitvoeren over meerdere databronnen heen heeft behoefte aan consistente testdata. Deze gegevens moeten representatief genoeg zijn om bruikbare resultaten mee te bereiken, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Op die twee vlakken doen zich vaak problemen voor:

Het project Synthetische Datageneratie levert een oplossing die op basis van het principe van event sourcing in een snel tempo een grote hoeveelheid representatieve testdata kan opleveren. Hierbij wordt extreem schalende cloudtechnologie toegepast, die in korte tijd een reeks gebeurtenissen (zoals geboorte, huwelijk, scheiding of overlijden) kan toepassen op een of meerdere gegevensbronnen. Het resultaat: een consistente gegevensverzameling die snel en makkelijk opnieuw gegenereerd kan worden.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Dit is een ’eigen’ project uit de backlog van Digilab. Heeft jouw project raakvlakken met dit onderwerp? Dan komen we graag met je in contact om te onderzoeken of we samen een beproeving kunnen doen! Stuur ons een bericht via onze contactpagina of bekijk meteen het kanaal over dit project in onze digitale community.