Proeftuin Regie op Gegevens met Zorgeloos Vastgoed

Proeftuin Regie op Gegevens met Zorgeloos Vastgoed

Bij het kopen van een woning heb je als burger te maken met verschillende private dienstverleners die gegevens van je nodig hebben, zoals hypotheekverstrekkers en notarissen. In dit project wordt een oplossing beproefd die je als koper in staat stelt om jouw gegevens digitaal beschikbaar te stellen aan deze partijen, waarmee het proces van de aankoop makkelijker en sneller verloopt.

Het beproeven van een veilige en transparante oplossing voor het ontsluiten van persoonsgegevens vanuit verschillende overheidsregistraties draagt bij aan de totstandkoming van het Federatief Datastelsel en de doelstellingen van het programma Regie op Gegevens. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de techniek van de gegevensuitwisseling, maar ook naar organisatorische en juridische aspecten. Meer achtergrondinformatie over het project vind je op de de community-website van Regie op Gegevens.