Werkwijze(r) Digilab

Deelnemers aan Digilab committeren zich aan deze Digilab-werkwijze(r):

Fair use principe

Het project kan gebruik maken van Digilab en alle bijbehorende faciliteiten op basis van “fair use”.

Openheid en herbruikbaarheid

 • De softwarecomponenten van het project zijn open van karakter en vrij herbruikbaar (vanwege de nuances in vrije herbruikbaarheid wordt dit tijdens de intake besproken).
 • Het project publiceert alle relevante documentatie voor het gebruik van de componenten.
 • Digilab zelf gebruikt de EUPL-licentie.

Faciliteiten:

 • Een Kubernetes (cloud)infrastructuur voor ontwikkeling en testen, Haven compliant
 • OpenKAT kwetsbaarhedenanalysetool
 • Online samenwerkomgeving
 • Fysieke ruimte om te vergaderen in het midden van het land.

Beschikbaarheid

 • Beschikbaarheid van het platform en faciliteiten van Digilab is op basis van best effort.
 • Digilab zal de past performance publiceren. De link naar deze pagina zal nog toegevoegd worden.
 • Bij voorziene structurele verandering in de beschikbaarheid van het Digilab-platform informeert Digilab projecten uiterlijk drie maanden vantevoren.

Technische vereisten

 • De technische vereisten voor deelname aan Digilab zijn hier gepubliceerd.

Technische wensen

 • Bekend met CI/CD. Digilab kan faciliteren met Gitlab, maar eigen varianten zijn ook toegestaan
 • Bekend met configuratie in code, waarmee Digilab bijvoorbeeld RBAC (Role Based Access Control) inricht
 • Containers hebben ieder een unieke rol, bijvoorbeeld webserver en niet tevens redis cache
 • Containers zijn in parallel te draaien (High Availability)
 • Containers schrijven niet naar eigen disk, maar naar een Volume of ObjectStorage
 • Bonus: automatische patching van dependencies (bijvoorbeeld Renovatebot), bekend met OIDC, bekend met Tailscale

Aanvullende ondersteuning

Het Digilab-team kan ondersteunen bij:

 • Overzetten van koppelingen naar testomgeving
 • Zoeken naar koppelingen die herbruikbaar/standaardiseerbaar zijn
 • Het verzamelen of creëren van (synthetische) testdata
 • Verbindingen leggen met andere projecten op Digilab

Als deze aanvullende ondersteuning gewenst is, stemt het project af met Digilab. De ondersteuning is eveneens op basis van best-effort en onder voorbehoud van beschikbare tijd en menskracht. Communicatie over aanvullende ondersteuning verloopt via de product owner op Mattermost.

Compliance

 • Projecten werken onder verantwoordelijkheid van een overheidsorganisatie (te vinden op organisaties.overheid.nl. Dit laat onverlet dat deze organisatie samen kan werken met andere partijen, die toegang krijgen tot Digilab onder hun verantwoordelijkheid. Het project informeert Digilab over de partijen waar zij mee samenwerken in het project.
 • Het project werkt binnen Digilab alleen met openbare gegevens of testgegevens, zodat er geen persoons- of anderszins vertrouwelijke gegevens op de omgeving komen te staan.
 • Het project committeert zich eraan binnen de Digilab-omgeving te werken met de daarin reeds geïmplementeerde (architectuur-)afspraken en standaarden. Deze zijn hier te vinden
 • Deelnemers verbinden zich aan het zelf up to date houden van hun software. Software die de deelnemer niet langer onderhoudt, zal deelnemer zelf verwijderen.

Communicatie

Het project werkt mee aan communicatie vanuit Digilab door onder meer:

 • Mee te werken aan artikelen die voortgang, successen en lessons learned delen.
 • Demo’s te geven in Digilab-demo’s om behaalde resultaten te tonen.
 • Planning af te stemmen en informatie over voortgang van de beproeving te delen. Projectinformatie
 • Informatie over het project wordt gepubliceerd via de communicatiekanalen van Digilab, zoals de website en Mattermost. Dit gebeurt in afstemming met de projecten. Het project verleent zijn medewerking aan deze publicaties en het up to date houden daarvan. Community-deelname
 • Digilab biedt een community voor projecten om hun kennis te delen. Het project neemt hier actief aan deel.

Financiën

 • Het project draagt zelf de kosten voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van de binnen het eigen ‘subdomein’ van het platform op Digilab.
 • Digilab draagt in elk geval tot en met december 2024 de kosten van infrastructuur en tooling.
 • Voor financiering na 2024 komt nog een model, in afstemming met alle Digilab-deelnemers.

Versionering Werkwijze(r)

 • Aanvullingen/aanpassingen van de Werkwijze(r) zullen met de deelnemers worden gedeeld.
 • Bij problemen om te conformeren zal het project contact zoeken met Digilab om tot een oplossing te komen.

versie 1.01, 4 april 2024