Wat biedt Digilab?

Digilab is er voor

 • innovatieve projecten
 • die tot doel hebben om slim, verantwoord en met moderne technieken data te delen
 • binnen de overheid.

Digilab biedt

 • een ontwikkel- en testomgeving waarin deze projecten
 • samen als één community
 • kunnen meebouwen aan het Federatief Datastelsel.

Dat doen we

 • met beproevingen
 • die nieuwe standaarden en afspraken of best practices kunnen opleveren,
 • of de toepasbaarheid van bestaande standaarden en afspraken kunnen verbeteren.

Digilab-faciliteiten

 • Een Kubernetes-infrastructuur voor ontwikkeling en testen, Haven-compliant
 • OpenKAT kwetsbaarhedenanalysetool
 • Online samenwerkomgeving (online community, zie de contactpagina voor meer details)
 • Fysieke ruimte om te vergaderen in het midden van het land

Het Digilab-team kan ondersteunen bij:

 • Overzetten van koppelingen naar testomgeving
 • Zoeken naar koppelingen die herbruikbaar/standaardiseerbaar zijn
 • Het verzamelen of creëren van (synthetische) testdata
 • Verbindingen leggen met andere projecten op Digilab
 • Het opzetten van een proef door:
 • Deelnemen aan brainstormsessies
 • Meedenken over technieken en concepten die voor het project interessant kunnen zijn
 • Deelnemen aan en mede-organiseren van hackathons
 • Het vinden van meewerkende overheidspartijen
 • Verbindingen te leggen met andere Digilab-projecten

De Digilab-community biedt:

 • Kans om API-capabilities afstemmen met andere API-bouwers binnen overheid
 • Synergie met andere innovatieve projecten waar Digilab mee samenwerkt
 • Kennisdeling rond de onderwerpen waar de Digilab-projecten aan werken
 • Een podium om oplossingen en geleerde lessen breed binnen de overheid te delen

Op termijn gaat Digilab mogelijk ook werken aan:

 • Technische randvoorwaardelijke zaken die projecten buiten scope willen plaatsen en die Digilab wel kan oppakken (zoals technisch interoperabele wijze voor authenticate en autorisatie)
 • Testdata FDS-registraties
 • Testkoppelingen met FDS-registraties

Wat biedt Digilab niet:

 • Financiering van het project (behalve de door Digilab geboden diensten hierboven in natura)
 • Governance van het project
 • Ontwikkelcapaciteit voor het project, behalve voor de hierboven genoemde ondersteuning
 • Testomgeving voor productie

Werkwijze(r)

In dit overzicht laten we zien wat we jou als deelnemer aan Digilab te bieden hebben én wat we van jou verwachten: Werkwijze(r) Digilab