Policies

Hoe kunnen we policies standaardiseren, zodat deze uitwisselbaar en bewijsbaar worden? Denk hierbij aan XACML en Open Policy Agent. Toepasbaar voor policies op allerlei onderwerpen, zoals infrastructuur, autorisatie op connecties, autorisatie bij databevragingen en het gebruik van functies binnen applicaties.