Historie/tijdreizen

Het op kunnen halen van historische data, of de waarde van gegevens over een bepaalde periode noemen we ook wel ’tijdreizen’. Er wordt gewerkt aan standaard-API’s die deze functie gaan faciliteren. Daarbij is de toepassing event sourcing op bijvoorbeeld het beheer van basisregistraties ook een mogelijkheid om historie/tijdreizen binnen een federatief datastelsel mee te faciliteren.