Eigenaarschap

Bij roerende en onroerende zaken kun je spreken van eigenaarschap, en een eigenaar is verantwoordelijk voor haar of zijn eigendom. Bij data ligt dat minder zwart-wit. Wie is “eigenaar” van data, en wat betekent dat in termen van verantwoordelijkheid? Hoe zit dat met verwerkingen van data, al dan niet met behulp van algoritmen? Op ieder punt van data-uitwisseling kunnen vragen ontstaan over de juridische verantwoordelijkheid: voor de infrastructuur, voor de gegevens zelf, en voor wat er met de gegevens gebeurt. Om verantwoord en veilig data uit te wisselen, is het nodig om hier meer helderheid over te verschaffen in de vormen van afspraken en standaarden.

Dit is een uiterst beknopte beschrijving van een complex vraagstuk. Heb je aanvullingen? Laat het ons vooral weten!