Dataversleuteling/encryptie

Standaardisatie van versleuteling van data, zowel in rust als in beweging. Op basis van beproeven van best practice(s) werken we naar interoperabiliteit toe.

Dit is een uiterst beknopte beschrijving van een complex vraagstuk. Heb je aanvullingen? Laat het ons vooral weten!