Data lineage, provenance

Bij het ophalen van gegevens kan het relevant zijn om te weten uit welke bron(nen) deze afkomstig zijn. Bij het bepalen van de manier waarop deze medata wordt vastgelegd is een standaard noodzakelijk.

Dit is een uiterst beknopte beschrijving van een complex vraagstuk. Heb je aanvullingen? Laat het ons vooral weten!