Autorisatie - allerlei patronen

De uitdaging is om de autorisatie, per patroon te standaardiseren. Ten eerste gaat het om het interbestuurlijke patroon, tussen overheden. Daarnaast kan worden gedacht aan een patroon tussen overheden en bedrijfsleven, zoals ook in het vastgoeddomein tussen o.a. Kadaster, Belastingdienst enerzijds en notarissen, makelaars anderzijds. Of er kan sprake zijn van patroon tussen overheden en burgers , zoals bij overzicht van vorderingen aan de burger vanuit diverse overheidsinstanties.

Dit is een uiterst beknopte beschrijving van een complex vraagstuk. Heb je aanvullingen? Laat het ons vooral weten!