Fieldlab: samen naar een nieuwe architectuur

Fieldlab: samen naar een nieuwe architectuur

Op maandag 15 januari 2024 ging het fieldlab Innovatieve Gegevensuitwisseling van start. Het Directoraat Generaal Migratieketen (DGM) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert dit evenement samen met Digilab, de innovatiewerkplaats van het Federatief Datastelsel. In totaal 14 teams gaan samen drie dagen aan de slag om elk vanuit hun eigen perspectief een bijdrage te leveren aan die belangrijke vraagstukken rondom gegevensuitwisseling in dit domein. Het doel: de toekomstige informatiearchitectuur beproeven.

Speerpunten

Het ministerie van JenV heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een architectuur om alle partners in de migratieketen de komende 10 jaar optimaal te faciliteren in samenwerking én gegevensuitwisseling. Nu deze architectuur klaar is, is de tijd gekomen om samen met de partners te kijken naar de realisatie ervan. Er moeten oplossingen gevonden worden voor verschillende vraagstukken, en een fieldlab is daar een effectieve methode voor. Tijdens het evenement richten deelnemers zich op drie speerpunten:

  1. Verschillende databases in één keer gecombineerd bevragen
  2. Gegevens inzien met inachtneming van privacywetgeving
  3. Ketenbreed realtime notificeren

‘Die drie processen spelen natuurlijk in de bestaande keten ook al. Digilab helpt de deelnemers om bij het realiseren van onderdelen van de nieuwe architectuur innovatieve technieken en toekomstige standaarden toe te passen die we ook inzetten voor het Federatief Datastelsel.’, legt Roos de Groot (product owner Digilab) uit.

Deelnemende organisaties zoals IND, COA en de DT&V hebben elk een multidisciplinair team afgevaardigd. Ontwikkelaars, architecten en alles ertussenin: iedereen werkt binnen, maar ook buiten het team samen aan oplossingen op het gebied van deze speerpunten.

Hoe dan?

‘De nieuwe architectuur van de Migratieketen MIRA zet een nieuwe stip op de horizon voor de vernieuwing in de keten.’, vertelt Peter Mostert, CIO van het DGM. ‘Maar nu is de vraag: hoe dan? De migratieketen is behoorlijk complex, en omvat verschillende partners binnen én buiten ons eigen departement, zoals de Koninklijke Marechaussee en Buitenlandse Zaken. Daardoor zijn er behoorlijk wat uitdagingen in de realisatie van deze nieuwe manier om gegevens uit te wisselen. Voor het bedenken van slimme oplossingen zoeken we dan ook actief de hulp van onze ketenpartners en willen we samen leren. Dat we voor dit fieldlab ook nog de hulp hebben van Digilab, daar ben ik erg blij mee.’

Werkwijze

Tijdens het fieldlab gaan de teams gedurende drie dagen aan de slag met deze vraagstukken. De uitkomsten en oplossingen worden op de derde dag gepresenteerd in een slotbijeenkomst. ‘Dit is slechts één van de interventies waar we mee bezig zijn.”, voegt Peter toe. “En als het aan mij ligt gaan we deze werkwijze vaker toepassen.’


Nieuwsgierig naar de resultaten, of wil je gewoon meer weten over Digilab? Neem contact op of log met je Pleio-account in bij onze online community.